آبان ۲۲, ۱۳۹۶

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگاه توست!

اختصاصی خبرآزاد:

همزمان با نقد قول ها و وعده های صاحب منصبان در روزهای گذشته اینک مگسانی که همواره گرد شیرینی چرخیده اند تا به یمن تملق گویی حضرات سفره شان را رنگین کنند، سر بر آورده اند تا بلکه با اثبات وفاداری خود صندلی هایی را که تمام دنیایشان شده با دستهای چسبناکشان حفظ کنند.
جالب اینکه همین صندلی ها را نیز از البرزنشینانی که امروز منتقدشانند گدایی کردند و تا کمر برایش خم می شدند و امروز وقاحتشان به جایی رسیده که دیگران را به آن متهم میکنند.
قول و فعل های متناقض برخی که بازگو می شود چاکران و مخلصان سینه چاک می کنند که ای اصل تو چنینی و چنانی!
از البرز نشین که می گویند عبید زاکانی به یاد می آید که چه خوش حکایت کرد که:
سلطان محمود را در حالت گرسنگی خوراک بادنجان بورانی پیش آوردند. خوشش آمد. گفت: «بادنجان طعامی است خوش.» ندیمی به تعریف از بادنجان پرداخت. سلطان چون سیر شد، گفت: «بادنجان سخت مضر چیزی است.» ندیم باز درباره مضرات بادنجان زیاده روی کرد. سلطان گفت: «ای مردک تا این زمان به تعریف از آن می پرداختی؟»

گفت: «من ندیم توأم، نه ندیم بادنجان. مرا چیزی باید بگویم که تو را خوش آید، نه بادنجان را».
و امروز نیز حکایتشان حکایت همان ندیم است!
شگفتا که بیشتر افراد ضعیف و فرومایه که چیزی بارشان نیست و بر اثر روابط و زد و بندها به مقام و موقعیتی دست یافته اند، از مدح و ستایش این گونه افراد لذت می برند و بساطشان را روز به روز گسترش می دهند!

امام علی علیه السلام می فرماید: «زنهار پرهیز کن از چاپلوسی و تملق که از خصلت ایمان نیست»
و سرانجام توصیه ما به اصل هایی که مگسان را نمیبینند این است که:
چاپلوسان سخن‌چین را ز درگه دور دار چاپلوسی خرمن آزادگی را اخگر است…

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

اخبار