دی ۷, ۱۳۹۶

سخنی با جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی

سخنی با جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی

خبرآزاد:
غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی،در اظهاراتی ابراز کرده که زمانی که استاد دانشگاه بودحتی با خوابیدن هشت میلیون تومان حقوق می گرفت.اظهاراتی که با واکنش افکار عمومی همراه بود و ایشان راوادار به پاسخ کرد.
فارغ از اینکه اطلاعی از زمان و دانشگاه مورد اشاره ایشان نداریم نوع گفتار و مثال ایشان با فردی که نمایندگی یک جامع شامل همه اصناف و گروه ها را به دوش می کشد تطابق ندارد!
هر چند مسلما ایشان حق دارند با استدلال منطقی میزان حقوق نمایندگان در مجلس را مورد نقد قرار دهند اما نکاتی درباره این اظهارات وجود دارد که انتظار داریم جناب جعفرزاده پاسخ دهند:
۱-نمایندگی مجلس به عنوان جایگاه رفیع انتخابی خود از بزرگترین افتخارات یک فرد محسوب می شود.مسلما افتخار نمایندگی و خدمت به مردم قابل ارزش گذاری مادی نیست و اگر ایشان قصد دارند آن را با مشاغل دیگر مقایسه کنند، اول به این موضوع پاسخ دهند که آیا در کاندیداتوری ایشان در چند دوره متوالی اجباری وجود داشته و اگر از زعم ایشان این اتفاق سبب آسیب به زندگی شخصی شان شده و برایشان صرفی ندارد دلیل ایشان برای این حضور های پیاپی چیست؟
اگر هم ایشان طبق پاسخشان خود را وقف مردم کرده اند چه توجیهی برای این اظهارات وجود دارد! آیا یک عذرخواهی ساده راهکار منطقی تری به جای این پاسخ نیست؟
۲-اگر ایشان فکر میکنند که اساتید دانشگاه در ازای خوابیدن حقوق میگیرند یا ارزش فعالیتشان برابر با میزان دریافتی شان نیست تا کنون چه طرح و پیشنهادی را در مجلس برای پیگیری موضوع انجام داده اند؟
۳-فارغ از موضع گیری های سیاسی ایشان که در برخی از موارد شجاعانه هم بوده(هر چند که اکثرا در زمان نزدیک به انتخابات صورت گرفته) ایشان چه طرح و پیشنهاد خاصی در جهت بهبود معیشت مردم از طریق قانون گذاری داشته اند؟
۴-هرچند که صفحات اجتماعی می تواند در برگیرنده دیدگاه های شخصی افراد باشد اما به عنوان مثال تبریک روز جهانی اختراع کبریت یا جشن اینستاگرام در شرایطی که بسیاری از افراد جامعه در پایین ترین سطح درآمدی قرار دارند اقدامی شایسته عنوان نمایندگیست؟
۵-آیا سخن گفتن با کنایه به این و آن و زیر سوال بردن یک صنف بدون مستندات از وظایف نمایندگی و مطابق با اخلاق اسلامیست؟
اینکه اگر میخوابیدم بیشتر حقوق میگرفتم تا چه حد به اعتقاد ایشان و چه میزان به اعتماد به نفسشان بر میگردد؟آیا تااین حد از توانایی هایشان مطمئن و بدان غره اند؟
۶-نماینده ای که باید افتخار به انتخاب از سوی مردم کند چگونه در شرایط درآمد کم به قول شما دزد می شود؟و اگر قرار است دچار فساد شود چگونه زیبنده و شایسته ردای نمایندگیست؟آیا این توجیه ایشان شامل دیگر اقشار جامعه و شیوع رانت و فساد در جامعه نمی شود؟

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

اخبار