دی ۳۰, ۱۳۹۶

از کوزه همان برون تراود که در اوست!

یادداشت رسیده به خبرآزاد:
انتشار گفتگوی تلگرامی یکی از اعضای شورای شهر رشت با مدیر یک سایت خبری یکبار دیگر عمق فاجعه، بیسوادی و سیاسی کاری مدیریت شهری رشت را نمایان کرد.
با دیدن این مکالمه و تفکر حاکم بر ادبیات گوینده آن، بیش ازپیش مشخص شد چرا این شهر هر روز خسته و فرسوده تر مسیر معکوس توسعه را در حال پیمودن است.
گله مندی شهروندان از وضعیت موجود هم با توجه به انتخاب افرادی از این دست که حتی توان تایپ ده کلمه بدون غلط املایی و انشایی را نداشته و با ادبیات تهدید و مستمسک قرار دادن مزارع! شهدا سعی در ارعاب و ساکت نمودن نقد و تحلیل رسانه ها را دارد بی معنی بوده و حال و روز این روزهای شهر در نتیجه انتخاب و رای همشهریان عزیز به امثال این شخص کاملا مشهود میباشد.
جناب آقای عضو شورا ، از کلام شما هویداست هیچ حق و نقشی برای رسانه در نقد و تحلیل مدیریت شهری قائل نیستید که با توجه به پیشینه و سوابق کاری حضرتعالی خیلی تعجب برانگیز نیست، بر ادبیات سخیف شما هم که … رنگ احترام گرفته هم خورده ای نمیتوان گرفت اما برادر عزیز دوران تهدید توسط …. ها و سو استفاده از مزارع! شهدا و قرارهای تهدیدآمیز بر سر مزار آن عزیزان که جان خود را فدای آرامش و آسایش هموطنان خود کردند زشت ترین و مشمئز کننده کاریست که سالهاست دوران آن به اتمام رسیده،
جناب آقای عضو شورا، این شهر پوپولیست ها و موج سواران بسیاری را در سطوح مختلف مدیریتی به خود دیده و شما جزو اولین های این دسته نیستید اما عمیقا آرزو میکنیم با افزایش سطح اگاهی عمومی که در نتیجه گسترش فضای نقد و تحلیل در رسانه میسر میگردد شما جزو آخرین های این دسته در کشور باشید و قطعا تلاش شما برای سرکوب نقد و سکوت رسانه دلیلی جز برملا نشدن ناتوانی های شما و نمایندگانی از جنس شما نیست.
باید منتظر بود و دید واکنش رییس و سایر اعضای شورای شهر رشت نسبت این گونه ادبیات و تهدیدات اینچنینی چیست و آیا از این رویه سرکوبگر اعلام برائت کرده و یا منافع خود را در همچین رفتارهای ناصحیح دیده و سکوت پیشه میکنند!

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

اخبار