بهمن ۲۳, ۱۳۹۶

 یک شنیده و چند سوال از استاندار گیلان!

 

خبرآزاد:

روز گذشته و در شرایطی که یک سایت خبری از تعویض قریب الوقوع تاجیک رییس دفتر استاندار خبر میداد، بسیاری از خواندن این شنیده خوشحال بودند، اما این خوشحالی تنها یک سطر دوام داشت!
جایی که خبر از انتقال تاجیک به پارک علم و فن آوری میراث هجده ساله(!) متقی طلب عنوان می شد.
دستاورد مدیریتی سالهای پیاپی تاجیک ، متقی طلب و بسیاری از مدیران دیگر چه چیز قابل عرضه ای بوده که هنوز هم وقتی بحث ناکارآمدی احتمالی و تعویض به سبب آن جدی می شود باید برای آن ها سمت جدیدی تعریف کرد؟
اساسا مدیریت ١٨ ساله یک نفر در یک پست که اتفاقا با افکار نو و اندیشه های جدید و جوان مواجه است ، آیا کارآمد و مثمر ثمر است؟
آیا در این ١٨ سال در همین سازمان مربوطه هیچ نیرویی پرورش داده نشده که جای ایشان را بهتر و مفیدتر پرکند یا در بیرون سازمان هیچ مدیری فرهیخته تر و توانمند تر از ایشان کشف نشده است؟!!
آیا مثلا در مورد آقای تاجیک هم استانی بودن با استاندار فعلی گیلان و دوستان مشترک با شخص ایشان پوئن و یا ژن خاصی تلقی میگردد که عنان فرسوده پارک علم و فن آوری با هزینه کردهایی که در طی این سال ها اثری از شفاف سازی آن ندیده ایم، اینک به وی منتقل شود؟
مدیری که هیچ کارنامه،ابتکار و دستاورد شاخصی از وی در طول این سال ها تا کنون توسط هیچ شخصی حتی خودش عنوان نشده بهتر نیست به بازنشستگی و حتی مطالعه روی آورد؟
اساسا آیا ما همچنان باید استعدادها و توانمندیهایی که سالها هزینه دولتی برای شکوفاییشان پرداخت کرده ایم همچنان به علت عدم توجه و سرخوردگیشان به آمریکا و کانادا و استرالیا و.. ترانسفر کنیم تا برخی دچار ناراحتی بی میزی بعد از سالها نشوند؟
استاندار گیلان که در طی این مدت نشان داده که شخصا در مورد جوانان بی دغدغه نیست اینک میتواند با انتخاب صحیح گامی بزرگ رو به جلو و در جهت وعده های خویش بردارد.
هدف از این مطلب اما به هیچ روی نادیده گرفتن تجربه نیست بلکه اعتراض به گماردن افرادی است که تنها با ادعای تجربه میز های مدیریتی را اشغال میکنند!

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

اخبار