بهمن ۲۳, ۱۳۹۶

مفقودشدن بیمار در بیمارستان پور سینای رشت!

خبرآزاد:

شنیده ها حکایت از این دارد که بیماری شصت و هشت ساله که از ده روز قبل در بیمارستان پورسینای رشت با شکستگی بازو بستری بوده امروز ناگهان در بیمارستان مفقود شده است.
یکی از بستگان بیمار که از قضا خود پزشک است در شرح موضوع به خبرنگار ما گفت:
علیرغم پیگیری های ما و تماس های مکررمان با بیمارستان جهت انجام جراحی با بهانه انوریسم شکمی تا کنون هیچ اتفاقی برای بیمار نیفتاده و تنها ازمایشات و سیتی اسکن وسونو های مکرر در این ده روز صورت گرفته است!
امروز که به بیمارستان مراجعه کردیم ناگهان دیدیم که بیمارمان مفقود شده است و نگهبان و پرستار بخش وقتی که با اعتراض ما روبرو شدند گفتند که: بیمار پا داشته و رفته!
وی ضمن اعلام اینکه به زودی از بیمارستان پورسینا شکایت میکند افزود وقتی برای ما که پزشکیم شرایط اینگونه رقم میخورد واقعا یک فرد عادی با چه مشکلاتی روبرو می شود!
رییس بیمارستان پورسینا باید پاسخگوی این وضعیت باشد.
وی ضمن اظهار بی اطلاعی از وضعیت بیمار خود گفت:از غروب هیچ اطلاعی از وی نداشته و بسیار نگرانیم

خبرآزاد آمادگی انتشار پاسخ دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بیمارستان پورسینا را دارد.

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

اخبار