اسفند ۶, ۱۳۹۶

“کوک آوا”یی برای هنرمندی یک نماینده ; “هدف”های هفت صبح

خبرآزاد:
…..راست حسینی ، اگر بخواهم در باره ی re actionهای این سالهای آقای “جعفرزاده” چیز- میزی بنویسم،کم نخواهد بود؛اما،او دوستانی دارد که دست بر قضا، من دوست آنان هستم – استخوان در گلو!
…..و اقرار می کنم در حرفه ی خود،آن گاه که به این گردنه برمی خورم،اسب”مسوولیت”ام به هن هن “آمپاس” می افتد و چون خر توی گل می مانم.ولی،دروغ چرا؟…..کم کمک ،حوصله ام از این حرف هایش، که هم “مگسک” دارد و هم “شکاف درجه”،در حال لبریز شدن است.یک بار دیدی از دوستان مشترک رخصت خواستم و با “هنرمند”ی که در یک پریود”ویلچر”را دوست دارد و در یک دوره ی دیگررویش را سرپوش می نهد ، کمی “حرف” زدم؛نه البته در میانه ی بگو -بخند “صبحانه” های عادت شده ی ماهیانه؛بلکه به گفته ی زنده نام “گل آقا” چند کلمه حرف حساب…..

علی رضا فکوری

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

تازه ترین مطالب
اخبار