اسفند ۱۶, ۱۳۹۶

خبر برایم ناراحت کننده و تاسف بار است/ سارنگ حسن پور

اینستانوشت سارنگ حسن پور

خبر برایم ناراحت کننده و تاسف باراست.
وقتی میشنوم که عده ای ازطریق مراجعه به وزارت کشور به استاندار گیلان دکتر سالاری تذکر میدهند که چرا در گیلان جوانگرایی کرده و انتصابات بخشداران جوان را انجام داده است، نمیتوانم سکوت کنم و از استمرار و تداوم جوانگرایی در گیلان حرفی نزنم و مهمتر از همه از دکتر سالاری که با حمیت و شهامت و با اعتقاد به جوانگرایی، آغازگر راهی شده است که بسیاری فقط سالها حرفش را زدند و او مردانه ایستاد و بانجامش رساند، دفاع نکنم.
سالها از لزوم جوانگرایی و حضور جوانان و بانوان متخصص و متعهد و جوانانی که دل در گروی این نظام و انقلاب دارند گفتیم و بسیار مرارتها را بجان چشیدیم و همه جوانان یکصدا این مطالبه را در چهارسال اول دولت عنوان کردند و گفتند و امروز نیز در راستای اجرای همان مطالبات و تحقق همان عهد پیشین، جوانان استان گیلان همراه و همفکر و پشتیبان تصمیمات دکتر سالاری در زمینه جوانگرایی هستند.
این تذکر دهندگان آیا فراموششان شده است که در دولتی که اکنون از نام و نشان و روشش برائت میجویند بیش از ششصد و پنجاه هزار جذب صورت گرفت و صدایی از این منادیان نگران و دلواپس نبود و تذکری از آنان در نیامد؟ این منادیان فراموش کرده اند که در روزگاری که میبایستی در مجلس میکروفون روشن میکردند و برای حفظ دستاوردهای نظام جلوی ناراستی وکژی می ایستادند و یکشنبه های سیاه را در مجلس رقم نمیزدند ولی متاسفانه سکوت کردند و حرفی نزدند و اکنون با کمال تاسف به استاندار گیلان تذکر میدهند که چرا جوانگرایی میکند؟ بسیاری از سئوالات را امروز شما ساکتان دیروز وناطقان امروز باید درپیشگاه ملت پاسخ بدهید که با منابع کشور و سرمایه های عزیز ملت درطی هشت سال چه کرده اید؟
همانگونه که درچهار سال اول دولت در استان گیلان ، جوانان گیلانی همواره پیگیر مطالبات بر زمین مانده این نسل بودند هم اکنون نیز با همان جهد و کوشش در کنار استاندار گیلان خواهند بود و از او و تصمیماتش حمایت خواهند نمود زیرا که مسیر انتخابی دکتر سالاری را در گیلان منطبق بر آراء و افکار و منش مردمی میدانیم که در انتخابات به پای صندوقهای رای آمدند و به دکتر روحانی رای داده اند.
این نکته را نیز باید بگویم که امروز دکتر سالاری را نه تنها جوانان در استان گیلان بلکه جوانان در تمام استانهای کشور بعنوان یک چهره حامی جوانگرایی میشناسند و تصمیمات او را میستایند و بسیاری منتظر تصمیمات بعدی دکتر سالاری هستند و تذکردهندگان خوب بدانند که این مسیر با تمام مشقتها با تمام سختی با تمام هزینه ها در گیلان و انشالله در کشور ادامه خواهد داشت.

 

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

اخبار