اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

فراهم سازی زمینه اختلاسی بزرگ در شهرداری؟!

قرارداد مالی شبهه برانگیز در شهرداری؟!

قابل تامل اینکه اگرچه تاکنون هیچ عملیاتی از سوی این شرکت برای تصفیه شیرابه ها صورت نگرفته امامسوولان شرکت برای کار نکرده صورت وضعیت صادر کرده و درخواست پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد را داشته اند!

به گزارش خزر، شنیده ها حکایت از آن دارد که یک شرکت لوله سازی بابت تصفیه شیرابه های ناشی از دفن زباله، قراردادی ۸۰ میلیارد ریالی با شهرداری منعقد کرده است.

قابل تامل اینکه اگرچه تاکنون هیچ عملیاتی از سوی این شرکت برای تصفیه شیرابه ها صورت نگرفته اما مسوولان شرکت برای کار نکرده صورت وضعیت صادر کرده و درخواست پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد را داشته اند!

این زیاده خواهی در حالی صورت گرفته است که اساسا شیوه انتخاب این شرکت به عنوان پیمانکار پروژه میلیاردی مشخص نبوده و معلوم نیست این شرکت بر اساس کدام مناقصه و در چه زمانی به عنوان پیمانکار برگزیده شده است.

خزر

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

اخبار