آبان ۱۶, ۱۳۹۷

پیروزی یک ایرانی تبار دیگر در سنای ایالتی جورجیا

زهرا کارینشک کاندیدای دموکرات موفق شده به سنای ایالتی جورجیای امریکا راه پیدا کند.
زهرا کارینشک کاندیدای دموکرات موفق شده به سنای ایالتی جورجیای امریکا راه پیدا کند.

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

تازه ترین مطالب
اخبار