شهریور ۱۴, ۱۳۹۴

حال شهرم خراب است/غلامرضا خلیلی منش

یادداشت زیر توسط آقای غلامرضا خلیلی منش برای ما ارسال شده که نظر ایشان دربازه شورای شهر و عملکرد آن را از دید یک شهروند در بر می گیرد:
حال شهرم خراب است/اعضای شورای شهر رشت چه می کنید؟

مقدمه:

فلسفه وجودی شورای شهر و روستا:

آیه ۳۸ سوره شوری، هنگام بیان اوصاف برجسته مؤمنان می فرماید: «و الذین استجابوا لربّهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوری بینهم؛آنها کسانی هستند که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را بر پای دارند و کارهایشان بین آنان با مشورت انجام می شود.

شورا سازوکاری است که از طریق آن راه خیره سری وخودمحوری،استبداد و خودکامگی بسته می شود و تعاطی افکار و برخورد اندیشه های مختلف، هم زمینه تفاهم و ایجاد امنیت خاطر بین افراد را فراهم می کند و هم اینکه مناسب ترین وعاقلانه ترین تدابیر اتخاذ می گردد.حتی پیامبر اسلام با وجود اینکه دارای مراتب کمال عقل و اندیشه بود و به عنوان بزرگترین راهنمای بشری محسوب می گردد قبل از هر گونه اتخاذ تصمیمی موظف به مشورت با اطرافیان خود گردیده است تا بدین وسیله سایر حکام و زمامداران در طول اعصار و قرون دیگر به مقام شامخ ایشان تاسی جویند و خشونت و خودکامگی را از ذهن خود دور سازند و رابطه ای توام با نرمش و لطافت را بین خود و فرمانبرداران ایجاد نماید.هم علما و مفسرین بزرگ اسلامی و هم تجربیات بشری و همچنین فلاسفه سیاسی غرب بر حکمتهای نهفته شورا و مشاوره تاکید داشته و دارند.

هدف شورا

۱ـ اجتناب از خودمحوری و استبداد رأی و خودکامگی و انحصارطلبی و در نتیجه از پیامدهای آن از قبیل از دست دادن ارزشهای انسانی، ندامت و لغزش بدور بودن.

۲ـ رسیدن به معرفت و آگاهی و غنا بخشیدن به اندیشه و فکر در پرتو تضارب آراء و دست یابی به توافق جمعی.

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

۳۴ ماده و ۹ تبصره

در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد

۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط

۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

۵- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

۹- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با  رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.

۱۰-  تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور. ……

با توجه به اوضاع اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و حتی ورزشی شهرمان زیبنده نیست که اعضای شهر هنوز نتوانسته اند که رییسی برای شورای شهر انتخاب کنند !!

موضوع شورای شهر و شهرداری همواره بسیار حساس و مهم است ،هرگاه این دو نهاد قانونی در شهر یا روستا بتوانند هماهنگی خوبی برقرار کنند ،مردم راضی خواهند بود .بنحوی که کارآمدی نظام را بدنبال خواهد داشت .شهر با فرهنگ و تمدن غنای بسیار خوبی از لحاظ علمی دارد هنوز جایگاه خود را در بین کلاشهرها پیدا نکرده است.

این وضعیت موجود در خور شان مردم نیست !!!!

به واقع می خواهم به اعضای شورای شهر و شهردار بگویم ،حال شهر خراب است چه میکنید ؟

چرا هنوز نتوانسته اید برای مردم شهر کاری انجام دهید که مردم راضی باشند ؟

مردم شهر مگر نه اینکه عوارض شهرداری پرداخت می کنند ؟

مردم شهر مگر نه اینکه مالیات برا انواع موضوعات را پرداخت می کنند؟

سهم شهرداری و شورای شهر در کم کردم دردها و آلام مردم چقدر است ؟

روزانه چندین هزار نفر به شهرداری و شورا مراجعه می کنند ؟

به چه اندازه توانسته اید پرو‍ژه های بزرگ راه اندازی کنید ؟

به چه اندازه و چه سهمی در  جذب گردشگر داشته اید؟

به چه اندازه توانسته اید که بعنوان یکی از متولیان اشتغال در امر خدمات شهری شغل ایجاد کنید ؟

تا چه اندازه توانسته اید سرمایه گذار به شهرم بیاورید ؟

تا چه اندازه توانسته اید آرامش و آسایش را به مردم شهرم  هدیه دهید ؟

نتایج تحقیقات شما در شورای شهر و شهرداری در بررسی و آسیب شناسی به کجا رفته است ؟ اقدامتتان چه بوده است؟

واقعا جای تاسفم را اعلام میکنم ،به این بند نگاه کنید :

۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.؟؟؟؟

برای این بند از وظایف چه کرده اید ؟

مگر نه اینکه خانواده اتان در شهر رشت زندگی می کند ؟

یک پارک قدس بزرگ اجدادی در شهر بود، چه بر سر آن آورده اید؟ چرا مدتی است تعطیل است ؟

آقایان و بانوان محترم شورا و شهرداری به چه می اندیشید ؟به کدامین سو می روید ؟

به بند

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

نظاره کنید ؟؟!!!

کدام سرمایه رو حفظ کرده اید ؟ کدام دارایهای نقدی را اضافه نموده اید ؟

همواره یکی از دارایی های شهرداری پرسنل خدوم و متخصص آن است! چطور می شود که افراد متخصص و سابقه دار برای مدیریت ها و سازمانها انتخاب و منصوب نمی شوند اما افرادی با سابقه بسیار کم اما با رانت و آشنا بازی ،پست های مهم را اهدا میکنند ؟

اعضای شورای شهر و شهردار محترم به کدامین سو؟  حال شهرم خراب است

چرا یاس و نامیدی را در بین جوانان متخصص و جویای کار و فعالیت را در دم نابود می کنید ؟آن قوه نظارتی شما به کجا رفته است ؟

مردم شما را برای چه انتخاب کرده اند ؟

حال شهرم خراب است

موضوع انتخاب هیت ریسه شورا ،اینروزها توجه رسانه ها بوی‍ژه مردم را درگیر خود کرده است

واقعا وی‍ژگیهای یک ریس شورا باید چه چیزی باشد ؟

رئیس شورای شهر باید بتواند یک نقش هماهنگی داخلی بین اعضای شورا داشته باشد ،  بتواند از ظرفیت حداکثری همه اعضای شورا در پیشبرد راهکارهای شورا استفاده کند ،  تعامل سازنده بین بین شورا و شهرداری برقرار کند، تعامل سازنده بین بین شورا ، دولت و دستگاه های اجرایی بر قرار کند

ریس شورای شهرم باید بتواند افراد قدرتمندسیاسی فرهنگی و اجتماعی و ورزشی را به شهر بیاورد و با آنها رایزنی کند و از ایده های آنان برای آبادانی شهر بهره گیرد.

ریس شورای شهرم باید بتواند سرمایه گذاران قدرتمند اقتصادی را به شهر بیاورد  وبه آنها بقبولاند که شهر رشت این توانایی و این استعداد را دارد که یکی از بزرگترین کلانشهرهای بزرگ در تمامی ابعاد باشد

ریس شورای شهرم باید بتواند با استفاده از فرهنگ بالای مردم ،شهرم را یکی از پایتختهای فرهنگی منطقه هیرکانی تبدیل کند و باید شهرم را به مرکز فرهنگی شمال کشور تبدیل کند و حضور فرهنگشناسان و هنرمندان را تسهیل بخشد .

ریس شورای شهرم باید قدرت تعامل بین شهرداری و اعضای  شورای شهرم را داشته باشد .

ریاست شورای شهرم باید بتواند اعتبارات لازم برای شهرم از طرق قانونی و چانه زنی و رایزنی بالا با توجه به غنای اقتصادی سیاسی ،فرهنگی و ورزشی را فراهم کند

ریاست شورای شهرم باید بتواند در مقوله مهم اقتصاد مقاومتی و رهایی از تحریم های پوشالی غرب یکی از مراکز کار آفرینی باشد و اینکه ریاست شورای شهرم باید بر اساس منویات امام خامنه ای کمیته ویژ اقتصاد مقاومتی راه اندازی کند

ریاست شورای شهرم باید بتواند تعامل خوبی با سازمانهای جان برکف همچون نیروهای مردمی بویژه بسیج و سازمانهای همچون حلال اهمر و سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و غیره … برقرار کند

ریاست شورای شهرم  باید بتواند مردم را ترغیب به مشارکت و همسویی با شهردار و تعامل دعوت کند .

اینکه ریاست شورای شهرم حداقل باید سابقه خوب مدیریتی و و اجرایی داشته باشد و حداقل  اینکه چند وزیر و معاون سطح کشوری یا دیگر مسولین رو حداقل از نزدیک دیده باشد و از آنها برای عمران و آبادانی کمک بگیرد.

ریاست شورای شهرم باید بتواند برنامه خوب و عملیاتی داشته باشد .

ریاست شورای شورای شهرم باید پایتخت ایران را بشناسند و درب ساختمان مجلس و ریاست جمهوری را برای مردم ،از جا بکند و برای مردم سینه چاک بدهد .

ریاست شورای شهرم باید زبان و سخنگوی مردم باشد .

 

برای مثال :یک سرمربی فوتبال وقتی می خواهد یک تیم لیگ برتری را تحویل بگیرد نخست باید برنامه خود را ارایه دهد و آنجا قولهای بزرگی بدهد و از ریاست شورای شهرم برنامه میخواهم !!!

در آخر باید متذکر شوم اعضای محترم شورای شهر و شهرداری، اینجا شهر قهرمانان و پهلوانان و شهیدان است اگر نتوانید به وظایفتان عمل و یا اینکه نمی توانید بصراحت بگویید.تک تک کوچه ها به نام شهیدان است .بعضا بعضی از شما رزمندگان دفاع مقدس هستید بعضی هم فرزندانن شاهد و ایثارگر ،با نهایت احترام باید بگویم همین الان که با شما صحبت میکنم رزمندگان در خطوط مقدم اقتصادی سیاسی و نظامی در حال نبرد هستند چشمشان و حواسشان مدیریتهای شهری است  ،پس هر چه می توانید در این جبهه خدمت به مردم ،از همدیگر سبقت بگیرد .بالابردن کارآمدی نظام وظیفه شماست .

هرکسی که ریس بشود یعنی اینکه باید بتواند جوابگوی خون شهیدان و مردم زجر دیده و یتیمان و مردم همیشه در صحنه را بنحو احسنت بدهد .

پس همه منیت ها را کنار بگذارید و با خود رو راست باشید و آنکسی که اصلح تر است را انتخاب کنید..

غلامرضا خلیلی منش  شهروند کلانشهر  رشت

یا حق

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

اخبار