شهریور ۲۷, ۱۳۹۴

برای افشین ، پرتوی که جاودانه شد

از مرزهای خاکستری کلاسهای خاک گرفته تا جغرافیای که تاریخش را تو از بر بودی ، از سیاهکل سبزپوش تا گیلانی که خط به خط روزهای اش را مرور کردی ، از عشق تا عشق …

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن ، از لبخندی که بر لبان این همه شاگرد نشاندی …از تاریخی که به ما آموختی تا تاریخی که درآن جاودانه شدی …

از تو ، افشین پرتو …

تنها دو روز یش به پیشنهاد هیات تحریریه نام تو در لیست مصاحبه شوندگان خبرآزاد قرار گرفته بود و افسوس که مرگ پیش از ما دست تو را گرفت …

تاریخ این شهر و جغرافیای این استان تو را به خاطر می سپارد …به بلندای نام سیاهکل …مردی کوتاه قامت و بلنداندیشه را در یادها و خاطره هایش ثبت می کند …به سبزی جنگلهای دیلمان و به طراوت لونک …شاید نام تو در کتابهای تاریخ این سرزمین نیاید اما یاد تو در تاریخ این دیار جاودانه است …افشین پرتو

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

اخبار